CheSSE-projektin logo, linkki etusivulle

Vihreä kemia

Tämä osio esittelee vihreää kemiaa ja tarjoaa esimerkkejä kokeellisista töistä, joilla vihreän kemian oppimista voidaan edistää.