CheSSE-projektin logo, linkki etusivulle

Lakisääteiset velvollisuudet

Työnantajalla on virallisesti velvollisuus varmistaa, että opettajat ja oppijat ovat turvassa ja että koulu noudattaa kemikaaliturvallisuutta koskevia lakeja ja säädöksiä.

Sisällys

Työnantajan velvollisuus

Työnantajan edustajana rehtorilla on virallisesti velvollisuus sekä henkilöstön että oppijoiden terveydestä ja turvallisuudesta. Tämä velvollisuus sisältää:

  • järjestelmällisen dokumentoinnin, miten lain vaatimalla tavalla lähestytään kemikaaliturvallisuutta
  • varmistuksen, että henkilöstöllä ja oppijoilla on tarvittava koulutus kemikaaliturvallisuudesta
  • kemikaaliturvallisuustyöhön riittävän ajan ja muiden resurssien osoittaminen.

Rehtoreiden ja muiden kemikaaliturvallisuudesta virallisesti vastaavien johtajien on keskityttävä kemikaaliturvallisuustyön systemaattisiin näkökulmiin. Heidän täytyy tietää vaatimukset ja varmistaa, että koululla on käytänteet, joilla varmistetaan tarvittavien tehtävien jakaminen ja toteuttaminen. Lisäksi heidän täytyy varmistaa, että henkilöstö ja oppijat saavat tarvitsemansa koulutuksen. Ellei johtajalla ole luennontieteiden taustaa, tämä on todennäköisesti tuntematon alue.

Vaikka rehtori (työnantaja) on muodollisesti vastuussa, hän ei ole velvollinen suorittamaan kemikaaliturvallisuuteen liittyviä tehtäviä koulussa itse. Sen sijaan työnantaja voi jakaa tiettyjä kemikaaliturvallisuuteen liittyviä tehtäviä esimerkiksi luonnontieteiden tai kemian opettajalle tai muulle sopivan pätevyyden omaavalle henkilölle. Henkilölle, jolle nämä tehtävät on annettu, tulee myös antaa tarvittavat valtuudet, aika ja koulutus tehtävän suorittamiseen.

Tehtävien jako

Kemian laboratorion hoitamisessa monet tehtävät eivät sovi opettajan tavanomaiseen pedagogiseen työhön. Turvallisen työskentelyn varmistamiseksi kemian tiloissa on hyvä idea, että koulun johto (esimerkiksi rehtori) määrittelee nämä tehtävät kirjallisesti.

Esimerkkejä kemian tilojen tehtävistä, jotka voidaan jakaa riittävän pätevälle henkilölle:

  • työterveys- ja turvallisuusarvioinnin järjestäminen
  • opetuksessa käytettävien kemikaalien turvallinen säilytys
  • kemian tilojen laitteiden tarkastus ja huolto.

Kun työntekijälle määrätään turvallisuustehtävä, työnantajan vastuulla on tarjota työn suorittamiseen tarvittavat resurssit.

Opettajien ja oppijoiden velvollisuudet

Sekä opettajat että oppijat ovat vastuussa yhteistyöstä työnantajan kanssa turvallisten työolojen varmistamiseksi. Tämä tarkoittaa työskentelyä mahdollisimman turvallisesti ja annettujen ohjeiden noudattamista.

Opettajat ovat myös velvollisia ilmoittamaan työnantajalle mahdollisista turvallisuusjärjestelyjen puutteista.

Julkaistu: 

30.11.2022

Päivitetty:

15.12.2022
Suosittelemme viittaamiseen APA 7 -tyyliä:
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022, joulus 15).
Lakisääteiset velvollisuudet.
2022/12/15
joulukuu
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022,
15).