CheSSE-projektin logo, linkki etusivulle

Riskien arviointi ja korvaaminen

Riskien arvioinnit ovat tärkeitä asianmukaisen riskien hallinnan kannalta. Korvaaminen on vaarallisten kemikaalien ja valmistusprosessien korvaamista turvallisemmilla kemikaaleilla ja ympäristöystävällisemmällä teknologialla. Tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä.