CheSSE-projektin logo, linkki etusivulle

Kemikaaliturvallisuuskäytänteet

Kokoelma malleja ja tarkistuslistoja auttaa luomaan koulujen kemikaaliturvallisuuskäytänteitä.

Miksi käytänteet?

Koululla on lakisääteinen velvollisuus dokumentoida, miten se toimii kemikaaliturvallisuuden kanssa. Osana tätä dokumentaatiota tarvitaan kirjalliset käytänteet.

Käytänteiden luominen saattaa edellyttää ajattelutavan ja kulttuurin muutosta organisaatiossa. Kun käytänteet ovat kiinteä osa työkulttuuria, ne helpottavat työskentelyä kuvailemalla, miten asiat tulisi tehdä niin henkilöstön kuin oppijoiden kemikaaliturvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi ne helpottavat uusien työntekijöiden kouluttamista koulun kemikaaliturvallisuuskäytäntöihin.

Jos koulussasi ei ole aiemmin ollut järjestelmällistä lähestymistapaa kemikaaliturvallisuuteen, luettelo käytänteitä saattaa tuntua ylivoimaiselta ja ehkä tuntemattomalta. Älä yritä tehdä kaikkea kerralla. Tee luettelo tavoitteista ja realistinen työsuunnitelma. Aloita luomalla ne käytänteet, jotka koet tärkeimmiksi henkilöstön ja oppijoiden kemikaaliturvallisuuden parantamiseksi, tai sellaisista käytänteistä, jotka pystyt melko helposti luomaan tällä hetkellä käytettävissä olevilla resursseilla.

Esimerkki 1: Voit päättää, että tärkein aihe aloittaa käytänteiden teko on kaikkien laboratoriossa tehtävien käytännön töiden riskien arviointi. Kun tämä käytänne on luotu ja riskien arvioinnit on suoritettu, voit siirtyä seuraavaan käytänteeseen.

Esimerkki 2: Voit päättää aloittaa käytänteen luomisesta jätteiden käsittelyä varten hankkiutumalla eroon vanhoista ja käyttämättömistä kemikaaleista. Tämä säästää aikaa ja työtä myöhemmin, koska käsiteltäviä kemikaaleja on vähemmän.

Kokoelma käytänteitä malleilla ja tarkistuslistoilla

Koululla on oltava käytänteet tilojen ja laitteiden, kuten vetokaappien, hätävarusteiden ja säilöttyjen kemikaalien, säännöllistä tarkastusta ja huoltoa varten.

Opettajan on tehtävä riskinarviointi kaikista vaarallisia kemikaaleja tai vaarallisia laitteita sisältävistä käytännön töistä.

Lisätietoa: Riskien arviointi

Kemian luokassa olevat kemikaalit on merkittävä EU:n säädösten mukaisesti. Jos teet omia liuoksia, ne pitää myös merkitä tunnistamisen ja asianmukaisen käsittelyn mahdollistamiseksi.

Lisätietoa: Merkitseminen

Koululla on lakisääteinen velvollisuus ylläpitää päivitettyä kemikaaliluetteloa ja käyttöturvallisuustiedotteiden kokoelmaa kaikista käytetyistä kemikaaleista ja liuoksista.

Kaikilla kouluilla on lakisääteinen velvollisuus hävittää kemikaalit määräysten mukaisesti ja varmistaa asianmukainen jätteenkäsittely.

Interaktiivinen päätöspuu
Onko jätteesi vaarallista kemiallista jätettä?
 • Kyllä
  Sisältääkö se orgaanista ainetta?
  • Kyllä
   Onko jätteesi halogenoitua?
   • Kyllä
    Jäteastia: Halogenoitu orgaaninen jäte
   • Ei
    Jäteastia: Halogenoimaton orgaaninen jäte
  • Ei
   Sisältääkö se myrkyllisiä epäorgaanisia suoloja?
   • Kyllä
    Jäteastia: Myrkyllisten epäorgaanisten suolojen liuokset
   • Ei
    Onko jätteesi hapan?
    • Kyllä
     Jäteastia: Happoliuokset
    • Ei
     Onko jätteesi emäksinen?
     • Kyllä
      Jäteastia: Emäsliuokset
     • Ei
      Aloita alusta
 • Ei
  Onko jätteesi laboratoriojätettä?
  • Kyllä
   Onko jätteesi pahasti saastunutta?
   • Kyllä
    Onko jätteesi terävää?
    • Kyllä
     Jäteastia: Saastuneet ja terävät kiinteät jätteet
    • Ei
     Jäteastia: Muu saastunut kiinteä jäte
   • Ei
    Onko jätteesi kierrätykseen kelpaamatonta lasia?
    • Kyllä
     Jäteastia: Saastumaton laboratoriolasi
    • Ei
     Kierrätä muihin kuin laboratorioastioihin
  • Ei
   Kierrätä muihin kuin laboratorioastioihin

Lisätietoa: Jätteenkäsittely

Kaikilla vaarallisten kemikaalien parissa työskentelevillä on lakisääteinen velvollisuus saada asianmukaista koulutusta ja tietoa.

Julkaistu: 

19.12.2022

Päivitetty:

19.12.2022
Suosittelemme viittaamiseen APA 7 -tyyliä:
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022, joulus 19).
Kemikaaliturvallisuuskäytänteet.
2022/12/19
joulukuu
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022,
19).