CheSSE-projektin logo, linkki etusivulle

Kemikaaliturvallisuuskoulutus

Kaikilta kemikaalien parissa työskenteleviltä vaaditaan asianmukainen koulutus. Tämä koskee sekä opettajia että oppijoita.

Sisällys

Opettajien koulutus

Opettaja tarvitsee kaksi erilaista taitoa käsitellessään kemikaaleja koulussa:

 • vaarallisten kemikaalien turvalliseen työskentelyyn tarvittavat tiedot ja käytännön taidot sekä oppijoiden opettaminen tekemään samoin
 • kemikaaliturvallisuustehtävien, kuten riskinarvioinnin, kemikaalien säilytyksen ja vaarallisten jätteiden käsittelyn, työskentelyyn tarvittavat taidot ja pätevyys.

Vaikka opettajat ovat saattaneet oppia työskentelemään turvallisesti vaarallisten kemikaalien kanssa osana koulutustaan, heidän koulutuksensa kemikaalivaraston hoidossa on usein rajallista. Lisäksi pätevien opettajien on ylläpidettävä ja päivitettävä tietonsa.

Vastuuopettajien työterveys- ja turvallisuuskoulutus

Työnantajan on työpaikalla, jossa on vaarallisia kemikaaleja, varmistettava, että työntekijät ovat päteviä työskentelemään turvallisesti kemikaalien kanssa. Työntekijöille, joilla on kemikaaliturvallisuuteen liittyviä työtehtäviä, on myös annettava aikaa ja koulutusta, joka tarvitaan työskentelyyn varmoin ottein. Tämä koskee myös luonnontieteiden ja kemian opettajia sekä heidän työtään kemikaalien ja kemikaaliturvallisuuden parissa.

Tämän koulutuksen järjestämiseen on useita tapoja. Joissakin maissa tällaisia ​​kursseja tarjoavat työntekijäliitot tai yksityiset tai julkiset yritykset. Muussa tapauksessa koulutus on järjestettävä paikallisesti. Tämä verkkosivusto kattaa kemikaaliturvallisuustyön perusvaatimukset ja ohjeet. Sivustoa voidaan käyttää materiaalina kemikaaliturvallisuuskoulutuksessa.

Vaarallisten kemikaalien kanssa työskentely

Opettajien, jotka eivät ole varmoja työskentelystään vaarallisten kemikaalien kanssa, on saatava asianmukainen koulutus. On tärkeää, että opettajat ja rehtori viestivät siitä, tarvitaanko tällaista koulutusta. Tämän tyyppistä koulutusta ei käsitellä tällä verkkosivustolla.

Kemikaaliturvallisuustyön peruskoulutus opettajille

Kaikilla luonnontieteiden ja kemian opettajilla tulee olla perusymmärrys kemikaaliturvallisuuteen liittyvistä asioista. Lisäksi heidän tulee tuntea koulunsa kemikaaliturvallisuuskäytänteet.

Suosittelemme ottamaan mukaan ennakkotehtävän ja koulutuksen loppuprojektin, koska työhön sidottu kemikaaliturvallisuustieto on merkityksellisempää. Voit kuitenkin myös valita, että tehdään vain keskimmäinen perustiedot-osio.

Koulutuksen ennakkotehtävä

Kirjoita ylös kysymyksiä, joihin haluat vastauksen koulutuksen aikana.

Perustiedot kemikaaliturvallisuudesta

Peruskoulutuksen tulee sisältää ainakin seuraavat aiheet:

 1. Esittäytyminen ja odotukset
 2. CheSSE.org materiaalina kemikaaliturvallisuuteen
 3. Lainsäädäntö. Vaadittu ja suositeltu käytäntö
 4. Vastuukysymykset
 5. Käyttöturvallisuustiedotteet
 6. Riskinarviointi
 7. Kemikaalien säilytys ja merkitseminen
 8. Omien liuoksien teko ja merkintä
 9. Vaarallisten jätteiden käsittely
 10. Opettajan vastuu laboratoriossa
 11. Koulun käytänteet ja tiedotus
 12. Yhteenveto ja loppuajatukset

Koulutuksen loppuprojekti

Koulutuksen loppuprojekti voidaan toteuttaa itse. Yhteistyö kollegan kanssa on kuitenkin hyvä vaihtoehto.

 1. Tunnista koulusi kemikaaliturvallisuuteen liittyvät asiat, jotka kaipaavat parannusta.
 2. Tee toimintasuunnitelma siitä, mitä aiot tehdä tilanteen parantamiseksi ja toteuta suunnitelma.
 3. Kirjoita lyhyt raportti ja jaa se työnantajallesi.

Erityiskoulutus tiettyihin tehtäviin

Jos jollekin annetaan erityinen kemikaaliturvallisuustehtävä, hänelle on annettava tiedot ja pätevyys tehdä se riittävän hyvin. Se voi liittyä esimerkiksi kemikaaliluettelon päivittämiseen. Tämän koulutuksen voi antaa tehtävää aiemmin hoitanut henkilö kurssilla tai itseopiskeluna. Olosuhteista riippumatta on tärkeää varata aikaa koulutukseen.

On arvokasta, jos yksi tai useampi organisaation henkilö saa kattavan koulutuksen kemikaaliturvallisuudesta ja voi olla voimavara kemikaaliturvallisuusasioissa.

Koulutuksen jälkeinen tuki

Kemikaaliturvallisuustaitojen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi koulun tulee pyrkiä kehittämään kemikaaliturvallisuuskulttuuria, jossa asioista voidaan keskustella kollegoiden kanssa säännöllisin väliajoin. Joissakin maissa on myös kansallisia tai alueellisia verkostoja tai yksityisiä tai julkisia yrityksiä, jotka tarjoavat tukea kemikaaliturvallisuuskysymyksissä.

Oppijoiden koulutus

Suosittelemme, että oppijoilla on jokaisen vuoden alussa laboratorioturvallisuuden peruskurssi, joka on mukautettu ikäryhmän tarpeisiin ja toimintaan. Tähän sisältyy kemian laboratoriossa sovellettavien sääntöjen oppiminen ja varoitusmerkkien lukeminen ja tulkinta. Sääntöjen tekeminen yhdessä oppijoiden kanssa keskustelun avulla voi helpottaa sääntöjen muistamista ja lisätä niiden noudattamista.

Voi olla myös hyvä idea kouluttaa oppijoita tiettyihin laboratoriotekniikoihin, esimerkiksi kaasupolttimien oikeaan käyttöön tai pipetointitekniikoihin, jotta varmistetaan oikea käsittely ja minimoidaan onnettomuuden riski. Tällaisissa tapauksissa oppijalle voidaan myöntää todistus tai merkki todisteeksi suoritetusta koulutuksesta. Tämä helpottaa myös oppijan käytännön taitojen hallinnan dokumentointia.

Julkaistu: 

19.12.2022

Päivitetty:

19.12.2022
Suosittelemme viittaamiseen APA 7 -tyyliä:
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022, joulus 19).
Kemikaaliturvallisuuskoulutus.
2022/12/19
joulukuu
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022,
19).