CheSSE-projektin logo, linkki etusivulle

Kemikaalien käyttöä rajoittava lainsäädäntö

Kemikaalien rajoitukset perustuvat niiden vaarallisiin ominaisuuksiin tai käyttöön.

Sisällys

Kemikaalien rajoitukset

Tiettyjen kemikaalien käyttöä rajoitetaan eri syistä. Erittäin suurta huolta aiheuttavien kemikaalien kaikenlainen käyttö on rajoitettua tiukan sääntelyn ja lupajärjestelyn mukaisesti, koska ne aiheuttavat tietyntyyppisiä terveys- tai ympäristövaaroja, kuten hormonaalisia häiriöitä.

Joitakin kemikaaleja voidaan rajoittaa niiden riskien tai käytön vuoksi, esimerkiksi jos niitä voitaisiin käyttää räjähteiden tai laittomien huumausaineiden valmistamiseen.

Terveys- tai ympäristövaaroista aiheutuvat rajoitukset

REACH-asetuksessa (kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia koskeva asetus) on kyse vaarallisten kemikaalien tunnistamisesta ja sääntelystä. Aineet, joilla on vakavia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, voidaan määritellä erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SVHC-aineeksi).

SVHC-aineisiin liittyvien riskien hallitsemiseksi EU:n alueella, tietyt SVHC-aineet edellyttävät lupaa Euroopan komissiolta. Tavoitteena on varmistaa, että SVHC-aineet tunnistetaan ja korvataan asteittain vähemmän vaarallisilla aineilla tai menetelmillä aina, kun se on mahdollista.

Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC)
Lupaluettelo
  • luettelo SVHC-aineista, jotka edellyttävät lupaa
  • ellei Euroopan komissiolta ole annettu lupaa, sitä ei voi toimittaa eikä käyttää
  • julkaistaan ECHAn verkkosivuilla ja on REACH-asetuksen liitteessä XIV
  • sääntöjä sovelletaan kaikkialla EU:ssa
  • uusia aineita lisätään lupaluetteloon säännöllisesti
Ehdokasluettelo
  • luettelo SVHC-aineista, jotka ovat ehdolla lupaluetteloon
  • julkaistaan ECHAn verkkosivuilla REACH-asetuksen 59 artiklan 10 kohdan mukaisesti
  • osoittaa, mitä kemikaaleja käyttäjien pitäisi harkita korvattavan vähemmän vaarallisilla vaihtoehdoilla

Kaikkien lupaa edellyttävien aineiden korvaaminen on pakollista. Ehdokasluettelossa mainittujen aineiden korvaaminen on erittäin suositeltavaa. Jos korvaaminen ei ole mahdollista, Euroopan komissio voi sallia käytön jatkamisen, jos se on täysin perusteltua.

Muut rajoitukset

Kemikaalien erityistä käyttöä voidaan rajoittaa, jos käyttö aiheuttaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle hyväksymättömän riskin. Joissakin tapauksissa tällainen rajoitus voi koskea myös kemikaalin valmistusta ja toimitusta. Monia kemikaaleja rajoitetaan tällä tavalla. Rajoitetut kemikaalit ovat REACH-asetuksen liitteessä XVII.

Muissa EU:n säädöksissä säännellään myös vaarallisten kemikaalien käytöstä. Esimerkiksi EU:n direktiivi lelujen turvallisuudesta rajoittaa vaarallisten aineiden käyttöä leluissa.

Räjähteiden tai laittomien huumausaineiden mahdolliset lähtöaineet

Joidenkin kemikaalien myyntiä rajoitetaan, koska niitä voidaan käyttää räjähteiden tai laittomien huumausaineiden lähtöaineina.

Jos haluaa hankkia näitä räjähteiden lähtöaineita (tiettyyn pitoisuuteen asti), toimittajan on todennettava jokaisesta tapahtumasta henkilöllisyytesi ja lupasi (noudattaen sen jäsenvaltion perustamaa lupajärjestelmää, jossa rajoitettu lähtöaine on saatavilla). Lisäksi ammattikäyttäjänä sinun on ilmoitettava koulusi nimi ja osoite sekä kyseisten kemikaalien käyttötarkoitus.

Jos haluaa hankkia jonkin aineen huumausaineiden lähtöaineiden listalta, kyseisen aineen toimittajalle on annettava ilmoitus. Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot: nimesi ja osoitteesi sekä aineen käyttötarkoitus.

Luvattomalta käytöltä suojaaminen

Koululla on oltava järjestelmä, jolla valvotaan kemikaalien käyttöä varkauksilta. Kouluissa tämä koskee pääasiassa denaturoimatonta etanolia ja kemikaaleja, joita voidaan käyttää räjähteiden lähtöaineina tai huumausaineiden laittomassa valmistuksessa. Koululla on oltava riittävä tieto näiden kemikaalien säilytyksestä, jotta varkaus tai kemikaalin merkittävä ja selittämätön häviäminen voidaan havaita nopeasti. Kouluissa tällaisia yleisiä kemikaaleja, joita voidaan käyttää lähtöaineina, ovat EU:n lainsäädännön mukaan esimerkiksi rikkihappo, kaliumnitraatti ja kaliumpermanganaatti. Täydelliset luettelot tällaisista kemikaaleista on alla mainituissa asiakirjoissa.

Julkaistu: 

07.11.2022

Päivitetty:

27.03.2023
Suosittelemme viittaamiseen APA 7 -tyyliä:
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023, maaliss 27).
Kemikaalien käyttöä rajoittava lainsäädäntö.
2023/03/27
maaliskuu
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023,
27).