Korvaaminen

Tässä yhteydessä korvaamisella tarkoitetaan vaarallisten kemikaalien tai valmistusprosessien poistamista tai korvaamista vähemmän vaarallisilla vaihtoehdoilla.

Sisällys

Mitä korvaaminen on?

Kokeellisessa työskentelyssä korvaamisella tarkoitetaan vaarallisten kemikaalien ja valmistusprosessien korvaamista vähemmän vaarallisilla vaihtoehdoilla minimoidakseen vaarojen riskit. Vaara on mikä tahansa, joka voi aiheuttaa vahinkoa, kuten vaaralliset kemikaalit, sähkö, korkeat lämpötilat, työvälineet tai liukas lattia. Esimerkkimme keskittyvät kemikaalien korvaamiseen.

Korvaaminen voisi tehdä koulujen laboratoriotöistä vihreän kemian periaatteiden mukaisia. Tätä käsitellään tarkemmin osiossamme vihreä kemia koulun kokeellisessa työskentelyssä.

Mitä pitää korvata?

Joskus on välttämätöntä korvata tietyt aineet, koska ne ovat lain mukaan rajoitettuja tai kiellettyjä. Jos käytät jotakin erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi määriteltyjä aineita (SVHC), korvaa ne ensin.

Vaikka tiettyjen aineiden korvaaminen on pakollista, se ei ole välttämättä kaikkien oppikirjojen tekijöiden tiedossa. Lisäksi vaaraluokitus voi muuttua, kun saamme uutta tietoa aineesta. Jos löydät kokeellisia töitä oppikirjasta tai internetistä, sinun tulee harkita, voisitko käyttää vähemmän vaarallisia aineita kuin kokeellisessa työssä suositellaan.

Miten korvataan?

Voit estää altistumisen vaaralliselle aineelle korvaamalla sen toisella aineella, joka aiheuttaa vähemmän tai ei ollenkaan riskiä. Voit myös käyttää toista valmistusprosessia, joka ei aiheuta kyseisen aineen vaarallista muotoa. Riskinarviointi auttaa päättämään, ovatko vaihtoehtoiset kemikaalit sopivia valintoja.

Jos korvaaminen ei ole mahdollista, riskejä voisi vähentää käyttämällä laimeampaa liuosta tai vähentämällä käytettävän vaarallisen aineen määrää, esimerkiksi suunnittelemalla kokeellinen työ uudelleen mikromittakaavan työksi tai demonstraatioksi.

CLP-asetuksen mukaan seosten luokittelussa käytetään tiettyjä pitoisuusrajoja. Nämä voivat auttaa meitä määrittämään pitoisuuden, johon syöpää aiheuttava, sukusolujen perimää vaurioittava tai lisääntymiselle vaarallinen (CMR) kemikaali laimennetaan, jossa sitä ei enää luokitella CMR-aineeksi.

Seosten luokittelussa käytetyt pitoisuusrajat
Pitoisuusraja Pitoisuus, jonka ylittyessä tietyn vaaraluokan luokitus tulee voimaan.
Erityinen pitoisuusraja Ainekohtainen pitoisuusraja, joka on etusijalla yleisiin pitoisuusrajoihin nähden. Erityiset pitoisuusrajat ovat CLP-asetuksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa.

Fenoliftaleiinilla on vaaralauseke Saattaa aiheuttaa syöpää (H350), mutta sen erityinen pitoisuusraja on ≥1 %, joka on korkeampi kuin yleinen pitoisuusraja (≥ 0,1 %). Toisin sanoen, fenoliftaleiiniliuos luokitellaan syöpää aiheuttavaksi vain, jos sen pitoisuus on ≥1 %. Liuos, jonka pitoisuus on 1 g/l, toimii hyvin useimmissa kokeellisissa töissä. Jos et kuitenkaan osta toimittajalta valmiiksi laimennettua liuosta, syöpää aiheuttavien aineiden käsittelyn määräyksiä sovelletaan liuoksen valmistajiin.

Toinen tapa poistaa vaara voisi olla menetelmän muuttaminen ja pH-mittarin käyttäminen fenoliftaleiinin sijaan.

Alla oleva vaiheittainen malli näyttää, miten korvataan vaaralliset kemikaalit ja tunnistetaan tuotteiden ja prosessien paremmat vaihtoehdot.

Korvausprosessin viisi vaihetta: Kerää tietoa kemiallisesta koostumuksesta, tunnista ei-toivotut aineet, etsi sopivia vaihtoehtoja, arvioi ja valitse vaihtoehtoja ja kehitä uusia vaihtoehtoja.
Korvausprosessin viisi vaihetta.

Julkaistu: 

01.12.2022

Päivitetty:

18.12.2022
Suosittelemme viittaamiseen APA 7 -tyyliä:
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022, joulus 18).
Korvaaminen.
2022/12/18
joulukuu
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022,
18).