CheSSE-projektin logo, linkki etusivulle

Jätelainsäädäntö

EU:n lainsäädännön mukaiset jätehuollon periaatteet.

Tämä sivu käsittelee jätelainsäädäntöä.
Käytännön esimerkkejä löydät osiosta: Jätteiden käsittely

Jätepuitedirektiivissä (WFD) säädetään joistakin jätehuollon perusperiaatteista: varmistetaan, että jätehuolto tapahtuu vaarantamatta ihmisten terveyttä ja vahingoittamatta ympäristöä, erityisesti vaarantamatta vesiä, ilmaa, maaperää, kasveja tai eläimiä, ja aiheuttamatta melu- tai hajuhaittoja sekä vahingoittamatta maaseutua ja erityistä merkitystä omaavia kohteita.

Jätehierarkian mukaan ensisijaisena tavoitteena on vähentää jätteen määrää ja jätteen sisältämän vaarallisen aineen pitoisuutta.

Pyramidi jätehierarkian mallina: Alhaalta ylöspäin levenevä pyramidi on jaettu vaakasuunnassa viiteen osaan. Pyramidin ylin ja levein osa on ehkäiseminen. Pyramidin toinen osa on uudelleenkäyttö. Pyramidin kolmas osa on kierrätys. Pyramidin neljäs osa on muu hyödyntäminen. Pyramidin alaosassa viimeisenä ja kapeimpana osana on loppukäsittely.
Jätepuitedirektiivi (WFD) määrittää jätehuollon hierarkian. Jätteen syntymisen ehkäiseminen on jätehuollon ensisijainen tavoite. Ennen jätteen käyttöä energiana pitäisi suosia jätteen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Uudelleenkäyttöä pitäisi suosia ennen kierrätystä.

Saastuttaja maksaa -periaate on ympäristövastuun yleinen periaate. Lyhyesti sanottuna periaate tarkoittaa, että saastuttajan, tässä tapauksessa alkuperäisen jätteen tuottajan tai nykyisten/edellisten jätteen haltijoiden, pitäisi vastata jätehuollon kustannuksista.

Koulujen johtajien pitäisi ottaa selvää heidän paikallisista ja kansallisista säädöksistä, koska ne ovat usein tiukempia kuin tämä EU:n direktiivi.

Julkaistu: 

07.11.2022

Päivitetty:

07.11.2022
Suosittelemme viittaamiseen APA 7 -tyyliä:
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022, marrass 7).
Jätelainsäädäntö.
2022/11/07
marraskuu
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022,
7).