Merkintä, säilytys ja jätteenkäsittely

Tässä osiossa on tietoa kemikaalien merkitsemisestä, säilytyksestä ja hävittämisestä kouluissa.