CheSSE prosjekt logo, lenke til forsiden

Grønn kjemi

Introduksjon til de tolv prinsippene for grønn kjemi og eksempler på eksperimentelt arbeid som kan bidra til en mer bærekraftig kjemiundervisning.