CheSSE logotyp, gå till förstasidan

Märkning, Förvaring och Avfallshantering

Det här avsnittet ger information om hur en skola ska märka och förvara kemikalier och hur kemikalieavfall i skolan ska hanteras.