CheSSE prosjekt logo, lenke til forsiden

Merking, oppbevaring og avfallshåndtering

Her finner du informasjon om hvordan en skole bør merke og oppbevare kjemikalier og hvilke rutiner for håndtering av kjemisk avfall som bør være på plass.