Merking, oppbevaring og avfallshåndtering

Her finner du informasjon om hvordan en skole bør merke og oppbevare kjemikalier og hvilke rutiner for håndtering av kjemisk avfall som bør være på plass.