The CheSSE project logo, link to frontpage

Zakonodaja o odpadkih

Načela ravnanja z odpadki v skladu z zakonodajo EU.

Na tej strani je predstavljena evropska zakonodaja o odpadkih.
Več o praktičnih primerih si lahko preberete na strani: Ravnanje z odpadki

Okvirna direktiva o odpadkih (Waste Framework Directive, WFD) določa ukrepe, ki obravnavajo škodljive učinke nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi na okolje in zdravje ljudi ter izboljšujejo učinkovito uporabo virov, ki so ključni za prehod na krožno gospodarstvo.

V skrbi za zagotavljanje neškodljivih učinkov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi na okolje in zdravje ljudi, mora biti preprečevanje nastajanja odpadkov prednostna možnost, odlaganje odpadkov na odlagališča pa zadnja.

Model piramidne hierarhije odpadkov: Piramida je od spodaj navzgor vertikalno razdeljena na pet delov. Zgornji in najširši del piramide je: preprečevanje. Drugi del piramide je: priprava za ponovno uporabo. Tretji del piramide je: recikliranje, četrti del piramide je: predelava. Zadnji in najmanjši del na dnu piramide je: odstranjevanje.
Hierarhija ravnanja z odpadki.

Okvirna direktiva o odpadkih (Waste Framework Directive, WFD) predstavi tudi načelo “onesnaževalec plača”, ki je krovno načelo okoljske odgovornosti. Na kratko, to načelo pomeni, da morajo tisti, ki povzročajo onesnaževanje (tj. prvotni povzročitelji odpadkov ali sedanji/prejšnji imetniki odpadkov) nositi stroške ravnanja z odpadki.

Vodstva šol morajo v povezavi z ravnanjem s kemijskimi odpadki upoštevati lokalne in nacionalne predpise.

Obljavljeno: 

27.03.2023

Na zadnje posodobljeno:

22.06.2023
Če želite navesti oziroma citirati prispevek na chesse.org, predlagamo naslednjo obliko (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023, 22 junija).
Zakonodaja o odpadkih.
2023/06/22