Riskbedömning och substitution

Arbete med kemikalier i undervisningen ska riskbedömas på ett rimligt ambitiöst sätt, som förhoppningsvis även känns givande. Substitution handlar om att på ett systematiskt sätt utvärdera om kemikalierna som används går att byta ut mot mindre farliga alternativ.