CheSSE logotyp, gå till förstasidan

Riskbedömning och substitution

Syftet med en riskbedömning är att tänka igenom potentiella faror kopplade till en aktivitet och vilka åtgärder som bör vidtas för att minska risken och undvika olyckor. Substitution handlar om att på ett systematiskt sätt utvärdera om kemikalierna som används går att byta ut mot mindre farliga alternativ.