The CheSSE project logo, link to frontpage

Kemijska varnost pri eksperimentalnem delu

Pri šolskem eksperimentalnem delu je za zagotavljanje varnosti in varovanja zdravja pomembno skrbeti za kemijsko varnost.