CheSSE prosjekt logo, lenke til forsiden

Risikovurdering og substitusjon

Målet med en risikovurdering er å tenke gjennom potensielle farer knyttet til en aktivitet og hvilke tiltak som bør gjøres for å redusere risiko og unngå uhell. Substitusjon handler om å erstatte farlige kjemikalier og prosesser med mindre farlige alternativer.