The CheSSE project logo, link to frontpage

Uvod v kemijsko varnost

Delodajalec je formalno odgovoren za zagotavljanje kemijske varnosti ter za skladnost delovanja šole z zakoni in predpisi na tem področju.

Vsebina

Odgovornost delodajalca

Kot predstavnik delodajalca je ravnatelj formalno odgovoren za zdravje in varnost v šoli. Ta odgovornost vključuje:

  • dokumentiranje pravno-formalnih obveznosti povezanih s kemijsko varnostjo;
  • zagotavljanje nadaljnjega usposabljanja zaposlenih na področju kemijske varnosti;
  • zagotavljanje potrebnega časa in virov zaposlenim za ustrezno ravnanje na področju kemijske varnosti.

Ravnatelji so odgovorni za sistemske vidike zagotavljanja kemijske varnosti v šolah, ki naj temeljijo na poznavanju tega področja iz česar izpeljejo smiselno organizacijo dela in razporeditev nalog med zaposlenimi.

Kadar ravnatelj, ki je formalno odgovoren za zagotavljanje kemijske varnosti, dodeli posamezne naloge v povezavi s kemijsko varnostjo zaposlenim, jim mora zagotoviti tudi ustrezna pooblastila, potreben čas in vire ter možnosti za nadaljnje usposabljanje.

Odgovornosti učiteljev naravoslovja in drugih deležnikov

Pri zagotavljanju kemijske varnosti pri pouku naravoslovnih vsebin imajo pomembno vlogo tako učitelji in laboranti, pri načrtovanju in izvedbi aktivnosti, kot tudi učenci in dijaki z upoštevanjem navodil.

Učitelji naravoslovnih vsebin morajo ravnatelja oziroma delodajalca obvestiti o morebitnih pomanjkljivostih, izzivih pri zagotavljanju kemijske varnosti na šoli, pri tem jim pomagajo laboranti.

Obljavljeno: 

05.06.2023

Na zadnje posodobljeno:

21.06.2023
Če želite navesti oziroma citirati prispevek na chesse.org, predlagamo naslednjo obliko (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023, 21 junija).
Uvod v kemijsko varnost.
2023/06/21