The CheSSE project logo, link to frontpage

Možnosti za nadaljnje usposabljanje s področja kemijske varnosti

Tisti, ki rokujejo s kemikalijami, morajo z vidika zagotavljanja kemijske varnosti stalno poglabljati in dopolnjevati svoje znanje. To velja tako za učitelje kot tudi druge deležnike.

Vsebina

Nadaljnje usposabljanje s področja kemijske varnosti

Pri snovanju usposabljanj s področja kemijske varnosti v šoli namenjenih zaposlenim na šolah, je bistveno predvsem, da omogočajo:

  • poglobitev in nadgradnjo specifičnega znanja in spretnosti, potrebnega za zagotavljanje kemijske varnosti;
  • poglobitev in nadgradnjo kompetenc za vodenje učencev in dijakov pri usvajanju kemijske varnosti v skladu z učnimi načrti predmetov, ki vključujejo naravoslovne vsebine v celotni šolski vertikali;
  • seznanitev s primeri dobre prakse opravljanja nalog v povezavi z zagotavljanjem kemijske varnosti v šoli, kot so na primer določitev ocene tveganja, skladiščenje kemikalij in njihovo odstranjevanje.

Možnosti usposabljanj o kemijski varnosti

V kolikor iz strani delodajalca dodeljene naloge zahtevajo ravnanje s kemikalijami, mora le-ta zaposlenim omogočiti ustrezna usposabljanja s področja kemijske varnosti.

V Sloveniji so na voljo različna usposabljanja o kemijski varnosti. Na tem mestu izpostavimo možnosti izobraževanj v sklopu dolgoletnega programa nadalnjega izobraževanja in usposabljanja Ministrstva za vzgojo in izobraževanje Katis (Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja) in izobraževanj, ki potekajo v organizaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje: Uradom RS za kemikalije, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ter drugimi institucijami, npr. že od leta 2009 vsako leto organizirajo posvet Kemijska varnost za vse. Usposabljanja organizirajo tudi druge specializirane izobraževalne in strokovne institucije.

Obljavljeno: 

05.06.2023

Na zadnje posodobljeno:

05.06.2023
Če želite navesti oziroma citirati prispevek na chesse.org, predlagamo naslednjo obliko (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023, 5 junija).
Možnosti za nadaljnje usposabljanje s področja kemijske varnosti.
2023/06/05