The CheSSE project logo, link to frontpage

Uvod v kemijsko varnost, usmeritve in usposabljanje

Za zagotavljanje kemijske varnosti v šolah so odgovorni različni deležniki, ki morajo biti za to tudi ustrezno usposobljeni oziroma seznanjeni s potencialnimi nevarnostmi pri delu s kemikalijami. Ta razdelek predstavlja uvod v kemijsko varnost, usmeritve povezane z zagotavljanjem kemijske varnosti v šolah in možnosti za nadaljnje usposabljanje učiteljev oziroma drugih deležnikov.