The CheSSE project logo, link to frontpage

Zakonodaja

V tem razdelku je predstavljena zakonodaja, ki ureja uporabo kemikalij. Več o praktičnih primerih implementacije te zakonodaje v evropskih oziroma slovenskih šolah, si lahko preberete v drugih razdelkih.