CheSSE prosjekt logo, lenke til forsiden

Ansvarsforhold, rutiner og opplæring

Alle skoler skal ha rutiner for arbeid med kjemikalier i undervisningen. Her finner du eksempler på hvordan oppgaver kan fordeles, og forslag til opplæring for elever og ansatte, i tillegg til rutiner og sjekklister som kan lastes ned og tilpasses den enkelte skole.