The CheSSE project logo, link to frontpage

O CheSSE

Spletni viri za kemijsko varnost v naravoslovnem izobraževanju (Online Resources for Chemical Safety in Science Education, ORCheSSE), je triletni ERASMUS+ projekt, ki se je začel 1. septembra 2020. V projektu sodelujejo Univerza v Oslu (Norveška), Univerza v Helsinkih (Finska), Univerza v Ljubljani (Slovenija) in Univerza v Stockholmu (Švedska). Cilj projekta je razviti spletna gradiva v povezavi s kemijsko varnostjo na osnovnih in srednjih šolah ter gradiva za aktivne in prihodnje učitelje in učiteljice kemije o optimizaciji šolskega eksperimentalnega dela z vidika zelene kemije.

Gradivo bo razvito v okviru razprav in delavnic projekta ter objavljeno na tej spletni strani (chesse.org) v angleškem jeziku in jezikih sodelujočih partnerjev.

ASE Evaluated 2022 logoZdruženje za naravoslovno izobraževanje (The Association for Science Education, ASE) je v okviru Green Tick evalvacije pregledal sletna gradiva objavljena na chesse.org, z namenom zagotavljanja kakovosti. Zelena kljukica ASE ne pomeni, da ASE podpira to spletno stran; poročilo vsebuje predloge o možnih aplikacijah in, kako lahko chesse.org prispeva k poučevanju in učenju. Gradiva chesse.org so bila pregledana v oktobru 2022.

Ciljne skupine

Ciljne skupine projekta so aktivni in prihodnji učitelji in učiteljice naravoslovja oziroma kemije v osnovnih in srednjih šolah ter ravnatelji in ravnateljice. Gradiva so lahko uporabna tudi za nacionalne in lokalne agencije, ki podpirajo in nadzorujejo uporabo kemikalij v naravoslovnem izobraževanju. Razvoj gradiv je potekal v sodelovanju z različnimi deležniki s področja zagotavljanja kemijske varnosti v naravoslovnem izobraževanju. V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje, nam lahko to sporočite na: contact@chesse.org

Konference in publikacije

Partnerji

Citiranje in navajanje virov spletne strani ORCheSSE

Besedila na spletni strani chesse.org so nastala v sodelovanju različnih avtorjev in urednikov. Če želite navesti oziroma citirati prispevke na chesse.org, predlagamo naslednjo obliko (APA 7):

Strani z datumom objave:

 • Navedba vira na koncu dela:
  Spletni viri za kemijsko varnost v naravoslovnem izobraževanju. (leto, mesec datum). Naslov strani. https://chesse.org/…/…/
 • Navedba vira med besedilom:
  (Online Resources for Chemical Safety in Science Education, leto)

Strani brez datuma objave:

 • Navedba vira na koncu dela:
  Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (b. d.). Naslov strani. https://chesse.org/…/…/
 • Navedba vira med besedilom:
  (Online Resources for Chemical Safety in Science Education, b. d.)

Seznam avtorjev/-ic

 • Ferk Savec, Vesna
  Redna profesorica, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Fiskum, Kirsten
  Predavateljica, Norveški center za naravoslovno izobraževanje, Univerza v Oslu, Norveška
 • Fægri, Karoline
  Višja predavateljica, Oddelek za kemijo, Univerza v Oslu, Norveška
 • Holland, Sara
  Višja učiteljica, Katedralskolan, Uppsala, Švedska
 • Hrast, Špela
  asistentka, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Klemen, Taja
  asistentka, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Lampiselkä, Jarkko
  Višji predavatelj, Univerza v Helsinkih, Finska
 • Mlinarec, Katarina
  asistentka, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Myllyviita, Ari
  Predavatelj, Viikki Teacher Training School Univerze v Helsinkih, Finska
 • Olander, Jenny
  Predavateljica, The National Resource Center for Chemistry Teachers, Univerza v Stockholmu, Švedska
 • Pernaa, Johannes
  Višji predavatelj, Univerza v Helsinkih, Finska
 • Salmijärvi, Jenna
  Učiteljica naravoslovja, Srednja šola, Finska
 • Stenberg, Cecilia
  Predavateljica, The National Resource Center for Chemistry Teachers, Univerza v Stockholmu, Švedska
 • Sørborg, Øystein
  Predavateljica, Norveški center za naravoslovno izobraževanje, Univerza v Oslu, Norveška
 • Tveit, Svein
  Predavatelj, Oddelek za kemijo, Univerza v Oslu, Norveška
 • Vesterinen, Veli-Matti
  Predavatelj na univerzi, Univerza Turku, Finska