The CheSSE project logo, link to frontpage

Usmeritve s primeri dobre prakse

V nadaljevanju je zbranih nekaj usmeritev s primeri dobre prakse pri zagotavljanju kemijske varnosti v šolah.

V nadaljevanju najdete predlogo s primerom dobre prakse za pregled in vzdrževanje v povezavi z zagotavljanjem kemijske varnosti v šolah.

Pred vsakim šolskim eksperimentalnim delom je z namenom zagotavljanja kemijske varnosti smiselno opraviti premisleke povezane z oceno tveganja. V nadaljevanju najdete primer predloge za razmisleke v povezavi z oceno tveganja.

Več si lahko preberete na strani: Premisleki povezani z oceno tveganja

Kemikalije, ki se uporabljajo za šolsko eksperimentalno delo morajo biti skladiščene v skladu s pogoji skladiščenja posameznih kemikalij. V nadaljevanju lahko najdete splošne usmeritve pri skladiščenju kemikalij v šolah in kontrolni seznam, ki je lahko v pomoč pri pregledu skladiščenih kemikalij.

Več si lahko preberete na strani: Skladiščenje

Šola mora skladno z zakonodajo posodabljati seznam kemikalij in zbirko varnostnih listov.

Šole morajo kemikalije odstranjevati skladno s predpisi, ki zagotavljajo ustrezno ravnanje z odpadki.

Interaktivno odločitveno drevo ravnanja z odpadki:
Ali so vaši odpadki nevarni kemični odpadki?
 • Da.
  Ali vaši odpadki vsebujejo organske snovi?
  • Da.
   Ali so vaši odpadki halogenirani?
   • Da.
    Posoda: Vse halogenirane organske snovi in odpadki iz reakcij halogeniranja organskih snovi
   • Ne.
    Posoda: Nehalogenirane organske snovi
  • Ne.
   Ali vaši odpadki vsebujejo strupene anorganske soli?
   • Da.
    Posoda: Raztopine strupenih anorganskih soli
   • Ne.
    So vaši odpadki kisli?
    • Da.
     Posoda: Kisle raztopine
    • Ne.
     So vaši odpadki bazični?
     • Da.
      Posoda: Bazične raztopine
     • Ne.
      Začnite znova.
 • Ne.
  Ali so vaši odpadki laboratorijski odpadki?
  • Da.
   Ali so vaši odpadki močno onesnaženi?
   • Da.
    Je vaš odpadek koničast in/ali oster?
    • Da.
     Posoda: Onesnaženi koničasti in/ali ostri predmeti
    • Ne.
     Posoda: Onesnaženi trdni odpadki
   • Ne.
    Ali je vaš odpadek steklo, ki ga ni mogoče reciklirati?
    • Da.
     Posoda: Neonesnaženo laboratorijsko steklo
    • Ne.
     Ločite in zavržite v navadne zabojnike.
  • Ne.
   Ločite in zavržite v navadne zabojnike.

Več si lahko preberete na strani: Ravnanje z odpadki

V primeru nezgod pri šolskem eksperimentalnem delu je potrbeno upoštevati navodila v varnostnih listih za posamezno kemikalijo pri delu s katero je prišlo do nezgode.

Obljavljeno: 

06.06.2023

Na zadnje posodobljeno:

22.06.2023
Če želite navesti oziroma citirati prispevek na chesse.org, predlagamo naslednjo obliko (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023, 22 junija).
Usmeritve s primeri dobre prakse.
2023/06/22