Stran je v izdelavi …

Online Resources for Chemical Safety in Science Education, CheSSE, bo potekal tri leta v okviru triletni projekt ERASMUS + ki se je začelo 1. septembra 2020. Cilj projekta CheSSE je razviti nabor posodobljenih spletnih virov o kemijski varnosti v naravoslovnem izobraževanju.

Ciljna skupina projekta so predvsem učitelji naravoslovja in kemije, ravnatelji šol in izobraževalci učiteljev kemijskih vsebin v naravoslovju. Vsebina projekta je lahko uporabna tudi za nacionalne in regionalne agencije, ki podpirajo in nadzirajo uporabo kemikalij na področju naravoslovja in kemije.

Želeni dolgoročni cilj je, da se učitelji počutijo kompetentne in varne pri ravnanju s kemikalijami in upravljanju šolskih laboratorijev.

Gradivo bo razvito ob sodelovanju različnih deležnikov v diskusijah in delavnicah ter objavljeno na spletni strani chesse.org. v jezikih sodelujočih organizacij in v angleščini.

Spletno mesto bo vsebovalo gradivo o naslednjih temah:

  • Kratke informacije o evropski zakonodaji o kemikalijah, pomembni za skupnost učiteljev naravoslovja;
  • Seznam kemijskih tveganj, vključno z označevanjem;
  • Uporaba principov zelene kemije v šolah in specifični primeri možnosti njihove vključitve v pouk;
  • Ocena tveganja pri: (i) eksperimentalnih vajah za učence kot tudi (ii) pripravah učiteljev in laborantov na eksperimentalno delo in po njegovi izvedbi;
  • Skladiščenje in odpadki;
  • Vprašanja glede odgovornosti in zadolžitev;
  • Nacionalne konference na Finskem, Švedskem, v Sloveniji in na Norveškem leta 2022;
  • Evropska konferenca za vzgojitelje učiteljev naravoslovja v Ljubljani leta 2023;
  • Evropska konferenca za učitelje naravoslovja v Ljubljani leta 2023;

Imate vprašanja ali povratne informacije?
contact@chesse.org