The CheSSE project logo, link to frontpage

Kemijska varnost v naravoslovnem izobraževanju

Strnjene informacije o kemijski varnosti za učitelje naravoslovnih vsebin in druge deležnike.

Ta spletna stran ima šest glavnih razdelkov:

Aktualno

Zakonodaja o odpadkih

Načela ravnanja z odpadki v skladu z zakonodajo EU. Na tej strani je predstavljena

Imate vprašanja ali povratne informacije?
contact@chesse.org