The CheSSE project logo, link to frontpage

Optimizacija eksperimentalnega dela s premisleki zelene kemije

Uvod

Vključevanje zelene kemije v naravoslovno izobraževanje predstavlja veliko priložnosti zlasti v okviru eksperimentalnega dela, ki ima pomembno vlogo pri učenju naravoslovja na vseh ravneh izobraževanja.

Z vključevanjem premislekov zelene kemije v eksperimentalno delo lahko izboljšamo kemijsko varnost in tako z manjšo izpostavljenostjo nevarnim kemikalijam in zmanjšanjem odpadkov, zagotovimo varnejše učno okolje.

Pri optimizaciji ali vrednotenju eksperimentalnega dela z vidika principov zelene kemije, ne gre za ”vse ali nič”, temveč za strmenje k ”čim več, tem bolje”. Da bi učence spodbudili k razmislekom o upoštevanju principov zelene kemije pri eksperimentalnem delu, jim lahko zastavimo vprašanja kot sta npr.: ”Kaj je bilo pri eksperimentalnem delu z vidika kemijske varnosti/zmanjšanja izpostavljenosti nevarnim kemikalijam/zmanjšanja odpadkov upoštevano?, ”Kaj bi pri eksperimentalnem delu z vidika kemijske varnosti/zmanjšanja izpostavljenosti nevarnim kemikalijam/zmanjšanja odpadkov lahko še izboljšali?” Pri vključevanju zelene kemije v eksperimentalno delo lahko z dodatnimi aktivnostmi hkrati spodbujamo tudi razvoj sistemskega mišljenja in razmislek o življenjskem ciklu izdelka.

Primeri

Ta učna enota je na voljo v dveh različicah, in sicer kot eksperimentalno delo po korakih in kot vodeno eksperimentalno-raziskovalno delo. Učenci bodo preko eksperimentalnega dela spoznali različne metode za določanje pH vrednosti snovi iz vsakdanjega življenja. Z uporabo zelene metrike (zelene zvezde) in analizo življenjskega cikla bodo ovrednotili eksperimentalno delo z vidika premislekov zelene kemije in njegovega vpliva na zdravje ljudi in okolje.

Ključne besede: kisline, baze, indikatorji, nevtralizacija, pH, soli

Starostna skupina: 14–15 let

Eksperimentalno delo po korakih:

Vodeno eksperimentalno-raziskovalno delo:

Prilogi za oba pristopa:

Ta učna enota je na voljo v dveh različicah, in sicer kot eksperimentalno delo po korakih in kot vodeno eksperimentalno-raziskovalno delo. Učenci bodo preko eksperimentalnega dela spoznali sintezo biodizla iz rastlinskih olj. Z uporabo zelene metrike (zelene zvezde) in analizo življenjskega cikla bodo ovrednotili eksperimentalno delo z vidika premislekov zelene kemije in njegovega vpliva na zdravje ljudi in okolje. Eksperiment bodo ovrednotili z uporabo zelene metrike (zelene zvezde).

Ključne besede: alkoholi, estri, kisikova družina organskih spojin, ogljikovodiki

Starostna skupina: 14–15 let

Eksperimentalno delo po korakih:

Vodeno eksperimentalno-raziskovalno delo:

Prilogi za oba pristopa:

Ta učna enota je na voljo v dveh različicah, in sicer kot eksperimentalno delo po korakih in kot vodeno eksperimentalno-raziskovalno delo. Učenci bodo preko eksperimentalnega dela spoznali sintezo bioplastike iz bananinih olupkov. Z uporabo zelene metrike (zelene zvezde) in analizo življenjskega cikla bodo ovrednotili eksperimentalno delo z vidika premislekov zelene kemije in njegovega vpliva na zdravje ljudi in okolje.

Ključne besede: bioplastika, kisikova družina organskih spojin

Starostna skupina: 14–15 let

Eksperimentalno delo po korakih:

Vodeno eksperimentalno-raziskovalno delo:

Prilogi za oba pristopa:

Obljavljeno: 

18.05.2023

Na zadnje posodobljeno:

01.06.2023
Če želite navesti oziroma citirati prispevek na chesse.org, predlagamo naslednjo obliko (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023, 1 junija).
Optimizacija eksperimentalnega dela s premisleki zelene kemije.
2023/06/01