CheSSE logotyp, gå till förstasidan

Ansvarsfriskrivning

Europeiska kommissionens stöd till produktionen av denna publikation innebär inte att kommissionen godkänner innehållet, som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för den användning som kan göras av informationen i publikationen.

Erasmus+-projektet Online Resources for Chemical Safety in Science Education underhåller denna webbplats. Vi gör rimliga ansträngningar för att se till att informationen på denna webbplats är korrekt och aktuell, och vi försöker rätta till fel som vi får kännedom om. Projektet tar dock inget ansvar för informationen på denna webbplats.
Vi kan inte hållas ansvariga gentemot någon användare för någon förlust eller skada som uppstår i samband med användning av eller oförmåga att använda vår webbplats eller användning av eller tillit till innehåll som visas på vår webbplats.