CheSSE logotyp, gå till förstasidan

Rutiner för kemisäkerhet

Här finns en samling mallar och checklistor som stöd för att skapa rutiner för en skolas kemisäkerhetsarbete.

Varför rutiner?

En skola är enligt lag skyldig att skriftligt dokumentera hur man arbetar med kemisäkerhet. Skriftliga rutiner behövs som stöd för dokumentationen.

I en organisation kan det krävas en förändring av tankesätt och arbetskultur för att etablera rutiner. Men när rutinerna är en integrerad del av kulturen underlättar de arbetet genom att de beskriver hur olika uppgifter ska genomföras på ett sätt som ger både personal och elever en god kemisäkerhet. Dessutom underlättar rutiner introduktionen av nya medarbetare.

Om din skola inte tidigare har haft ett systematiskt tillvägagångssätt för att arbeta med kemisäkerhet kan listan över rutiner verka överväldigande. Försök att inte göra allt på en gång. Gör en prioriteringslista och en realistisk handlingsplan. Börja med att etablera de rutiner som du anser är viktigast för att förbättra säkerheten för personal och elever, eller välj de rutiner som du ganska enkelt kan etablera med de resurser som finns tillgängliga.

Exempel 1: Du bestämmer att det mest prioriterade området är att skapa en bra rutin för riskbedömning av praktiskt arbete i labbet. När rutinen är etablerad och de laborativa momenten är riskbedömda kan du gå vidare till nästa rutin.

Exempel 2: Du väljer att börja med att upprätta en rutin för avfallshantering och samtidigt rensar du ut gamla och oanvända kemikalier. Med färre kemikalier att hantera kommer det att bespara dig både tid och arbete senare.

Mallar för rutiner och checklistor

Vid allt praktiskt arbete som innehåller hantering av farliga kemikalier eller farlig utrustning krävs det att läraren eller en laboratorietekniker gör en riskbedömning.

Läs mer: Riskbedömning

Kemikalier i NV-undervisningen måste märkas enligt EU:s regelverk. Om du gör dina egna lösningar ska de också märkas för att möjliggöra identifiering och korrekt hantering.

Läs mer: Märkning

Skolan är enligt lag skyldig att ha en uppdaterad kemikalieförteckning och aktuella säkerhetsdatablad för alla kemikalier och lösningar på arbetsplatsen.

Skolor skal arbeta systematiskt för att förebygga bränder och explosioner och detta arbete ska dokumenteras.

Alla skolor är enligt lag skyldiga att slänga kemikalier i enlighet med föreskrifter för att säkerställa korrekt avfallshantering.

Interaktivt beslutsträd för val av avfallskärl:
Är avfallet farligt avfall?
 • Ja
  Innehåller avfallet organiska ämnen?
  • Ja
   Är avfallet halogenerat?
   • Ja
    Behållare: Halogenerade organiska ämnen
   • Nej
    Behållare: Organiska ämnen (icke-halogenerade)
  • Nej
   Innehåller avfallet miljöfarliga oorganiska salter?
   • Ja
    Behållare: Lösningar av miljöfarliga oorganiska salter
   • Nej
    Är avfallet surt?
    • Ja
     Behållare: Sura lösningar
    • Nej
     Är avfallet basiskt?
     • Ja
      Behållare: Basiska lösningar
     • Nej
      Börja om från början
 • Nej
  Är avfallet annat labbavfall?
  • Ja
   Är avfallet kraftigt förorenat labbglas?
   • Ja
    Är avfallet spetsigt eller vasst?
    • Ja
     Behållare: Förorenade nålar och/eller vassa föremål
    • Nej
     Behållare: Annat förorenat fast avfall
   • Nej
    Är avfallet rent värmetåligt labbglas?
    • Ja
     Behållare: Rent värmetåligt labbglas (trasigt eller helt)
    • Nej
     Återvinns i vanlig glasåtervinning
  • Nej
   Återvinns i vanlig glasåtervinning

Läs mer: Avfallshantering

Publicerad: 

02.05.2023

Senast ändrad:

02.05.2023
För att citera den här sidan föreslår vi följande format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2023, maj 2).
Rutiner för kemisäkerhet.