CheSSE prosjekt logo, lenke til forsiden

Ansvarsfraskrivelse

EU-kommisjonens støtte til produksjonen av dette nettstedet er ikke en godkjenning av innholdet, men gjenspeiler kun synspunktene til forfatterne. Kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for bruk av informasjonen.

Erasmus+-prosjektet Online Resources for Chemical Safety in Science Education vedlikeholder denne nettsiden. Vi prøver etter beste evne å sikre at informasjonen på dette nettstedet er nøyaktig og oppdatert, og rette opp feil vi blir gjort oppmerksomme på. Prosjektet påtar seg imidlertid ikke noe ansvar og er ikke ansvarlige for tap eller skade som skyldes bruk av – eller manglende evne til å bruke – informasjonen på nettstedet.