CheSSE logotyp, gå till förstasidan

Om CheSSE

Online Resources for Chemical Safety in Science Education, CheSSE, är ett treårigt Erasmus+-projekt som startade den 1 september 2020. Projektet drivs av Oslo universitet (Norge), Helsingfors universitet (Finland), Ljubljanas universitet (Slovenien) och Stockholms universitet (Sverige). Målet med CheSSE är att utveckla kortfattade, aktuella, digitala resurser om kemisäkerhet för skolans NV- och kemiundervisning. Ett önskat långsiktigt mål är att lärare känner sig kompetenta och säkra när de hanterar kemikalier och utför arbetsuppgifter relaterade till skolans kemisäkerhetsarbete.

Materialet utvecklas genom diskussioner och workshops och publiceras på denna webbplats, chesse.org på de deltagande organisationernas språk och på engelska.

ASE Evaluated 2022-logotypASE har genomfört en kvalitetssäkring av chesse.org med ASE Green Tick för att identifiera starka och svaga områden i innehållet. ASE Green Tick innebär inte att ASE stöder denna webbplats, utan rapporten ger snarare förslag på potentiella tillämpningar och hur chesse.org kan bidra till undervisning och lärande. En kvalitetssäkring av chesse.org genomfördes i oktober 2022.

Målgrupper

De primära målgrupperna för projektet är NV- och kemilärare, skolchefer och NV-lärarutbildare. Innehållet kan också vara användbart för nationella och regionala myndigheter som stödjer och kontrollerar användningen av kemikalier inom naturvetenskaplig utbildning. Utvecklingen av materialet sker i samarbete med dessa olika mottagare. Du är välkommen att anmäla ditt intresse för att delta i detta arbete: contact@chesse.org

Konferenser och publikationer

Partnerorganisationer

Hänvisning till CheSSE

Flera författare och redaktörer har redigerat de texter som finns på chesse.org. Om du vill citera chesse.org föreslår vi följande format (APA 7):

Innehållssidor med publiceringsdatum:

 • Referenspost:
  Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (år, dag månad). Sidans titel. https://chesse.org/…/…/
 • Textcitat
  (Online Resources for Chemical Safety in Science Education, år)

Sektionssidor utan datum för publicering:

 • Referenspost:
  Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (n.d.). Sidans titel. Hämtad år-månad-datum, från https://chesse.org/…/…/
 • Textcitat
  (Online Resources for Chemical Safety in Science Education, n.d.)

Förteckning över författare

 • Ferk Savec, Vesna
  Professor, Faculty of Education, University of Ljubljana, Slovenien
 • Fiskum, Kirsten
  Universitetslektor, Naturfagsenteret, Universitet i Oslo, Norge
 • Fægri, Karoline
  Förstelektor, kjemisk institutt, Universitetet i Oslo, Norge
 • Holland, Sara
  Gymnasielektor, Katedralskolan, Uppsala, Sverige
 • Hrast, Špela
  Lärare, Faculty of Education, University of Ljubljana, Slovenien
 • Klemen, Taja
  Lärare, Faculty of Education, University of Ljubljana, Slovenien
 • Lampiselkä, Jarkko
  Universitetslektor, Helsingfors universitet, Finland
 • Mlinarec, Katarina
  Lärare, Faculty of Education, University of Ljubljana, Slovenien
 • Myllyviita, Ari
  Lektor, Viks övningsskola vid Helsingfors universitet, Finland
 • Olander, Jenny
  Föreståndare, Kemilärarnas resurscentrum, Stockholms universitet, Sverige
 • Pernaa, Johannes
  Universitetslektor, Helsingfors universitet, Finland
 • Salmijärvi, Jenna
  NV-lärare, högstadiet, Finland
 • Stenberg, Cecilia
  Föreståndare, Kemilärarnas resurscentrum, Stockholms universitet, Sverige
 • Sørborg, Øystein
  Universitetslektor, Naturfagsenteret, Universitet i Oslo, Norge
 • Tveit, Svein
  Universitetslektor, Kjemisk institutt, Oslo universitet, Norge
 • Vesterinen, Veli-Matti
  Universitetslektor, Åbo universitet, Finland