CheSSE logotyp, gå till förstasidan

Lagstiftning

I det här avsnittet presenteras den lagstiftning som reglerar användningen av kemikalier. Konkreta exempel på hur den kan tolkas i europeiska skolor finns beskrivna i andra avsnitt.