CheSSE prosjekt logo, lenke til forsiden

Lovgivning

Her finner du beskrivelser av lovgivningen som regulerer bruk av kjemikalier i skolens undervisning. Praktiske eksempler på tolkninger av lovverket finner du i de andre seksjonene.