Lovgivning

Her finner du beskrivelser av lovgivningen som regulerer bruk av kjemikalier i skolens naturfagundervisning. Praktiske eksempler på tolkninger av lovverket finner du i det øvrig innholdet.