Brann- og eksplosjonsvern (kommer)

Her vil du etter hvert finne informasjon om lover og forskrifter som stiller krav til håndtering av kjemikalier som kan forårsake brann eller eksplosjon. Siden ventes ferdigstilt i løpet av januar 2023.

Publisert: 

01.12.2022

Sist oppdatert:

05.12.2022
Ønsker du å referere til denne siden, foreslår vi følgende format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022, 5. desember).
Brann- og eksplosjonsvern (kommer).
2022/12/05