CheSSE prosjekt logo, lenke til forsiden

Kjemikaliesikkerhet i naturfag og kjemi

Kortfattet, oppdatert informasjon for naturfag- og kjemilærere, skoleledere og lærerutdannere.

Dette nettstedet er strukturert i seks hovedseksjoner:

Siste oppdateringer

Substitusjon

I denne sammenhengen er substitusjon å erstatte farlige kjemikalier og prosedyrer med mindre farlige

Hva er grønn kjemi?

Grønn kjemi er basert på tolv prinsipper som skal bidra til mer miljøvennlig og

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?
kontakt@chesse.org