Dette nettstedet er under utvikling …

Online Resources for Chemical Safety in Science Education, CheSSE, er et treårig ERASMUS+ prosjekt som startet 1. september 2020. Målet med prosjektet er å utvikle en kortfattet og oppdatert nettressurs om sikkerhet i skolens naturfag- og kjemiundervisning.

Målgruppene er naturfag- og kjemilærere, samt lærerutdannnere. Innholdet kan også være nyttig for nasjonale og regionale myndigheter som støtter eller kontrollerer bruk av kjemikalier i skolen.

Prosjektet har et langsiktig mål om at lærere skal føle seg kompetente og trygge når de håndterer kjemikalier.

Nettstedet vil inneholde informasjon på språkene til deltakerlandene og på engelsk om følgende emner:

  • Relevant lovgivning om kjemikalier og bruk av kjemikalier
  • Oversikt over risiko knyttet til kjemikaliebruk og informasjon om merking av stoffer og stoffblandinger
  • Prinsipper for grønn kjemi og hvordan disse kan anvendes i en skolekontekst
  • Risikovurderinger av (i) forsøk og (ii) forberedelses- og etterarbeid for lærere knyttet til både elevforsøk og demonstrasjonsforsøk
  • Oppbevaring av kjemikalier og avfallshåndtering
  • Ansvarsområder
  • Nasjonale konferanser i Finland, Sverige, Slovenia and Norge i 2022
  • Europeisk konferanse for lærerutdannere i Ljubljana i 2023
  • Europeisk konferanse for lærere i Helsinki i 2023

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?
contact@chesse.org