Kjemikaliesikkerhet i naturfag og kjemi

Kortfattet, oppdatert informasjon for naturfag- og kjemilærere, skoleledere og lærerutdannere.

Dette nettstedet er strukturert i seks hovedseksjoner:

Siste oppdateringer

Hva er grønn kjemi?

Grønn kjemi er basert på tolv prinsipper som skal bidra til mer miljøvennlig og

Brann- og eksplosjonsvern

På grunn av skadepotensialet finnes det mange lover og forskrifter som regulerer håndtering av

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?
kontakt@chesse.org