CheSSE prosjekt logo, lenke til forsiden

Om CheSSE

Online Resources for Chemical Safety in Science Education, CheSSE, er et treårig ERASMUS+ prosjekt som startet 1. september 2020. Deltakerne i prosjektet er Universitetet i Oslo, Universitetet i Helsinki, Universitetet i Ljubljana og Stockholm Universitet. Målet med CheSSE er å utvikle en kortfattet og oppdatert nettressurs om kjemikaliesikkerhet i skolens naturfag- og kjemiundervisning. Prosjektet har et langsiktig mål om at lærere skal føle seg kompetent og trygge når de håndterer kjemikalier.

Innholdet vil utvikles gjennom diskusjon og verksteder, og bli publisert på dette nettstedet, chesse.org, på språkene til deltakerlandene og på engelsk.

ASE Evaluated 2022 logoASE gjennomførte en ASE Green Tick evaluering av innholdet på chesse.org oktober 2022. ASE Green Tick er ikke en godkjenningsordning, men ekspertevalueringer som identifiserer styrker og svakheter i aktuelt materiale for undervisning i naturfagene.

Målgrupper

Målgruppene er primært naturfag- og kjemilærere, samt lærerutdannnere. Innholdet kan også være nyttig for nasjonale og regionale myndigheter som støtter og kontrollerer bruk av kjemikalier i skolen. Innholdet vil utvikles i samarbeid med disse. Registrer gjerne din interesse for å delta i arbeidet: kontakt@chesse.org

Konferanser og publikasjoner

Deltakerorganisasjoner

Sitere fra CheSSE

Mange forfattere har vært med å utforme tekstene chesse.org. Hvis du ønsker å sitere fra chesse.org, foreslår vi følgende format (APA 7):

Sider med publiseringsdato:

  • Referanseliste:
    Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (år, dag. måned). Sidetittel. https://chesse.org/…/…/
  • Sitering i løpende tekst:
    (Online Resources for Chemical Safety in Science Education, år)

Seksjonssider uten publiseringsdato:

  • Referanseliste:
    Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (n.d.). Sidetittel. Hentet dag. måned år, fra https://chesse.org/…/…/
  • Sitering i løpende tekst:
    (Online Resources for Chemical Safety in Science Education, n.d.)

Forfatterliste

  • Ferk Savec, Vesna
    professor, Utdanningsvitenskaplig fakultet, Universitetet i Ljubljana, Slovenia
  • Fiskum, Kirsten
    universitetslektor, Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo, Norge
  • Fægri, Karoline
    førstelektor, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo, Norge
  • Holland, Sara
    lektor, Katedralskolan, Uppsala, Sverige
  • Hrast, Špela
    stipendiat, Utdanningsvitenskaplig fakultet, Universitetet i Ljubljana, Slovenia
  • Klemen, Taja
    stipendiat, Utdanningsvitenskaplig fakultet, Universitetet i Ljubljana, Slovenia
  • Lampiselkä, Jarkko
    universitetslektor, Universitetet i Helsinki, Finland
  • Mlinarec, Katarina
    stipendiat, Utdanningsvitenskaplig fakultet, Universitetet i Ljubljana, Slovenia
  • Myllyviita, Ari
    universitetslektor, Viikki universitetsskole / Universitetet i Helsinki, Finland
  • Olander, Jenny
    leder, Kemilärarnas resurscentrum, Stockholms universitet, Sverige
  • Pernaa, Johannes
    universitetslektor, Universitetet i Helsinki, Finland
  • Salmijärvi, Jenna
    lærer, videregående skole, Finland
  • Stenberg, Cecilia
    leder, Kemilärarnas resurscentrum, Stockholms universitet, Sverige
  • Sørborg, Øystein
    universitetslektor, Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo, Norge
  • Tveit, Svein
    universitetslektor, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo, Norge
  • Vesterinen, Veli-Matti
    universitetslektor, Universitetet i Turku, Finland