CheSSE prosjekt logo, lenke til forsiden

Om CheSSE

Online Resources for Chemical Safety in Science Education, CheSSE, er et treårig ERASMUS+ prosjekt som startet 1. september 2020. Deltakerne i prosjektet er Universitetet i Oslo, Universitetet i Helsinki, Universitetet i Ljubljana og Stockholm Universitet. Målet med CheSSE er å utvikle en kortfattet og oppdatert nettressurs om kjemikaliesikkerhet i skolens naturfag- og kjemiundervisning. Prosjektet har et langsiktig mål om at lærere skal føle seg kompetent og trygge når de håndterer kjemikalier.

Innholdet vil utvikles gjennom diskusjon og verksteder, og bli publisert på dette nettstedet, chesse.org, på språkene til deltakerlandene og på engelsk.

ASE Evaluated 2022 logoASE gjennomførte en ASE Green Tick evaluering av innholdet på chesse.org oktober 2022. ASE Green Tick er ikke en godkjenningsordning, men ekspertevalueringer som identifiserer styrker og svakheter i aktuelt materiale for undervisning i naturfagene.

Målgrupper

Målgruppene er primært naturfag- og kjemilærere, samt lærerutdannnere. Innholdet kan også være nyttig for nasjonale og regionale myndigheter som støtter og kontrollerer bruk av kjemikalier i skolen. Innholdet vil utvikles i samarbeid med disse. Registrer gjerne din interesse for å delta i arbeidet: kontakt@chesse.org

Konferanser og publikasjoner

Deltakerorganisasjoner

Sitere fra CheSSE

Mange forfattere har vært med å utforme tekstene chesse.org. Hvis du ønsker å sitere fra chesse.org, foreslår vi følgende format (APA 7):

Sider med publiseringsdato:

 • Referanseliste:
  Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (år, dag. måned). Sidetittel. https://chesse.org/…/…/
 • Sitering i løpende tekst:
  (Online Resources for Chemical Safety in Science Education, år)

Seksjonssider uten publiseringsdato:

 • Referanseliste:
  Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (n.d.). Sidetittel. Hentet dag. måned år, fra https://chesse.org/…/…/
 • Sitering i løpende tekst:
  (Online Resources for Chemical Safety in Science Education, n.d.)

Forfatterliste

 • Ferk Savec, Vesna
  professor, Utdanningsvitenskaplig fakultet, Universitetet i Ljubljana, Slovenia
 • Fiskum, Kirsten
  universitetslektor, Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo, Norge
 • Fægri, Karoline
  førstelektor, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo, Norge
 • Holland, Sara
  lektor, Katedralskolan, Uppsala, Sverige
 • Hrast, Špela
  stipendiat, Utdanningsvitenskaplig fakultet, Universitetet i Ljubljana, Slovenia
 • Klemen, Taja
  stipendiat, Utdanningsvitenskaplig fakultet, Universitetet i Ljubljana, Slovenia
 • Lampiselkä, Jarkko
  universitetslektor, Universitetet i Helsinki, Finland
 • Mlinarec, Katarina
  stipendiat, Utdanningsvitenskaplig fakultet, Universitetet i Ljubljana, Slovenia
 • Myllyviita, Ari
  universitetslektor, Viikki universitetsskole / Universitetet i Helsinki, Finland
 • Olander, Jenny
  leder, Kemilärarnas resurscentrum, Stockholms universitet, Sverige
 • Pernaa, Johannes
  universitetslektor, Universitetet i Helsinki, Finland
 • Salmijärvi, Jenna
  lærer, videregående skole, Finland
 • Stenberg, Cecilia
  leder, Kemilärarnas resurscentrum, Stockholms universitet, Sverige
 • Sørborg, Øystein
  universitetslektor, Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo, Norge
 • Tveit, Svein
  universitetslektor, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo, Norge
 • Vesterinen, Veli-Matti
  universitetslektor, Universitetet i Turku, Finland