Om CheSSE

Online Resources for Chemical Safety in Science Education, CheSSE, er et treårig ERASMUS+ prosjekt som startet 1. september 2020. Universitetet i Oslo, Universitetet i Helsinki, Universitetet i Ljubljana, og Stockholm Universitet er deltakerne i prosjektet. Målet med CheSSE er å utvikle en kortfattet og oppdatert nettressurs om sikkerhet i skolens naturfag- og kjemiundervisning. Prosjektet har et langsiktig mål om at lærere skal føle seg kompetent og trygge når de håndterer kjemikalier.

Innholdet vil utvikles gjennom diskusjon og verksteder, og bli publisert på dette nettstedet, chesse.org, på språkene til deltakerlandene og på engelsk.

Målgrupper

Målgruppene er primært naturfag- og kjemilærere, samt lærerutdannnere. Innholdet kan også være nyttig for nasjonale og regionale myndigheter som støtter og kontrollerer bruk av kjemikalier i skolen. Innholdet vil utvikles i samarbeid med disse. Registrer gjerne din interesse for å delta i arbeidet: contact@chesse.org

Konferanser

  • Nasjonale konferanser i Finland, Sverige, Slovenia and Norge i 2022
  • Europeisk konferanse for lærerutdannere i Ljubljana i 2023
  • Europeisk konferanse for lærere i Helsinki i 2023
Deltakerorganisasjon Kontaktperson Epost
Stockholm Universitet (coordinator) Jenny Olander jenny.olander@krc.su.se
Universitetet i Helsinki Ari Myllyviita ari.myllyviita@helsinki.fi
Universitetet i Oslo Kirsten Fiskum kirsten.fiskum@naturfagsenteret.no
Universitetet i Ljubljana Vesna Ferk Savec vesna.ferk@pef.uni-lj.si

ORCheSSE – Online resources for Chemical Safety in Science Education

  • Start: 01-09-2020 – Slutt: 31-08-2023
  • Program: Erasmus+
  • Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
  • Action Type: Strategic Partnerships for school education
  • Tildelt budsjettramme: 324 685 Euro
Mer info (ec.europa.eu)