CheSSE prosjekt logo, lenke til forsiden

Rutiner for arbeid med kjemikaliesikkerhet

En samling maler og sjekklister som kan støtte etableringen av rutiner for arbeid med kjemikaliesikkerhet i skolens naturfag- og kjemiundervisning.

Hvorfor rutiner?

Alle skoler er lovpålagt å dokumentere hvordan de jobber med kjemikaliesikkerhet. Internkontrollforskriften stiller krav til hvilken dokumentasjon som kreves. Et skriftlig sett med rutiner er en nødvendig del av denne dokumentasjonen.

Å få på plass slike rutiner kan være arbeidskrevende, og det kan kreve endring av både tankesett og kultur i organisasjonen. Men når rutinene er på plass, letter de HMS-arbeidet ved å beskrive hvordan ting skal gjøres. I tillegg kan rutinene være god støtte når nye ansatte skal få opplæring i arbeid med kjemikaliesikkerhet.

Hvis skolen din ikke har en systematisk tilnærming til arbeidet med kjemikaliesikkerhet, kan arbeidsmengden virke overveldende. Ikke prøv å gjøre alt på en gang! Lag en prioriteringsliste og en realistisk arbeidsplan. Start med å få på plass de rutinene dere tenker vil gi den største sikkerhetsgevinsten for elever og lærere, eller de rutinene som enkelt kan etableres med de tilgjengelige ressursene.

Eksempel 1: Du mener at det viktigste er å få på plass en rutine for risikovurdering av elevforsøk og praktisk arbeid. Når rutinen er etablert, og risikovurderingene er gjennomført, kan du gå videre til neste rutine.

Eksempel 2: Du bestemmer deg for å starte med å etablere en rutine for avfallshåndtering og bruke den til å kvitte dere med gamle og ubrukte kjemikalier. Dette vil spare tid og arbeid senere fordi det blir færre kjemikalier å holde orden på.

Rutiner med tilhørende maler og sjekklister

Alt praktisk arbeid med kjemikalier skal risikovurderes. For arbeid som involverer farlige kjemikalier kan det være til hjelp å bruke malen for risikovurdering.

Les mer: Risikovurdering

Stoffer skal merkes i henhold til EUs regelverk. Hvis du lager dine egne løsninger, bør de merkes slik at de kan identifiseres og håndteres på en forsvarlig måte.

Les mer: Merking

Noen kjemikalier har spesielle krav til oppbevaring, og noen kjemikalier har egenskaper som gjør at de ikke skal oppbevares sammen med visse andre stoffer. For enkelte stoffer er skolen er pålagt å ha et system for å holde oversikt over beholdningen.

Les mer: Oppbevaring

Et stoffkartotek er en samling sikkerhetsdatablader for alle kjemikalier og løsninger som brukes på skolen. Skolen er lovpålagt å ha et oppdatert stoffkartotek. For å ha informasjon om dato for innkjøp, oppbevaringssted, forpakningsstørrelse og hva et stoff brukes til, kan det være nyttig å ha en kjemikalieliste – en oversikt over hvilke kjemikalier skolen har – i tillegg til stoffkartoteket. 

Alle skoler er pålagt å kvitte seg med avfall på en måte som er forsvarlig og i tråd med gjeldende regelverk.

Interaktivt flytskjema for avfallshåndtering
 • Organiske forbindelser
  Er avfallet halogenert?
  • Ja
   Beholder: Halogenerte organiske forbindelser
  • Nei
   Beholder: Organiske forbindelser uten halogener
 • Uorganiske forbindelser
  Inneholder avfallet giftige, uorganiske salter?
  • Ja
   Beholder: Løsninger av giftige, uorganiske salter
  • Nei
   Er avfallet surt eller basisk?
   • Surt
    Beholder: Sure løsninger
   • Basisk
    Beholder: Basiske løsninger
 • Glassavfall
  Er glasset forurenset?
  • Ja
   Beholder: Forurenset glassavfall
  • Nei
   Er glasset resikulerbart?
   • Ja
    Resirkuler sammen med vanlig glassavfall
   • Nei
    Beholder: Rent glassavfall som ikke kan resikuleres
 • Annet
  Er avfallet skarpt, spisst e.l.?
  • Ja
   Beholder: Sprøytespisser, skalpeller o.l.
  • Nei
   Beholder: Forurenset avfall

Les mer: Avfallshåndtering

Det er lovpålagt at alle som jobber med farlige kjemikalier skal få nødvendig informasjon om farer ved bruk av kjemikaliene og tilstrekkelig opplæring til å jobbe forsvarlig

Publisert: 

01.11.2022

Sist oppdatert:

07.12.2022
Ønsker du å referere til denne siden, foreslår vi følgende format (APA 7):
Online Resources for Chemical Safety in Science Education. (2022, 7. desember).
Rutiner for arbeid med kjemikaliesikkerhet.
2022/12/07